Ventilatieservice Noord Nederland,
dé specialist in het adviseren, onderhouden en aanbrengen van mechanische ventilatie.

Over VSNN

TH Huizenga Ventilatieservice Noord Nederland ofwel Ventilatieservice Noord Nederland is een jong bedrijf met bijna 35 jaar ervaring en gespecialiseerd in het onderhouden en het aanbrengen van mechanische ventilatie installaties in de woningbouw en kleine utiliteit (zoals kantoorpanden, partycentra, medische praktijken en dergelijke) in de Noordelijke provincies. Alsmede het uitbrengen van gedegen adviezen op dit gebied.

De ervaring is opgebouwd bij één van de weinige, in het Noorden gesitueerde bedrijven die gespecialiseerd was in het aanbrengen en onderhouden van mechanische ventilatie installaties in de woningbouw en kleine utiliteit. Binnen dit bedrijf zijn alle benodigde disciplines (zoals uitvoering, ontwerp, commercie en operationele aansturing) doorlopen met als hoogtepunt het mogen opzetten van een eigen vestiging voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het aanleggen van ventilatie-installaties en het herstellen van rookgasafvoersystemen (met bijbehorende dakuitmondingen) in bestaande woningen (zogeheten renovatiewerkzaamheden). In deze periode is de nodige ervaring opgebouwd om te komen tot het verrichten van werkzaamheden met een hoogwaardige kwaliteit. Deze ervaring heeft er ook toe geleid dat het bedrijf bij een aantal grote renovatieprojecten de werkzaamheden als hoofdaannemer uitvoerde en dus zelf een aantal onderaannemers diende te selecteren en te coördineren.

Na al die jaren in loondienst te zijn geweest heeft Thomas Huizenga in 2014 besloten zelfstandig een bedrijf op te zetten, met als doel de werkzaamheden uit te voeren waar al zoveel jaar ervaring in is opgebouwd en dat bedrijf heet (TH Huizenga) Ventilatieservice Noord Nederland. Al gauw kon Thomas de werkzaamheden niet meer alleen aan en dus zijn er inmiddels enkele monteurs in dienst.

Wat kan Ventilatieservice Noord Nederland voor u betekenen:

  • Het uitvoeren van het juiste onderhoud aan mechanische en gebalanceerde (ook wel “WTW” genoemd) ventilatie-installaties in de woningbouw en kleine utiliteit, hierbij wordt aan het luchttechnisch inregelen van de gehele installatie grote aandacht besteed.
  • Het aanbrengen van mechanische en gebalanceerde (WTW) ventilatie-installaties in de woningbouw en kleine utiliteit (eventueel ook als hoofdaannemer).
  • Het oplossen van storingen aan zowel mechanische als aan WTW-installaties.
  • Het uitbrengen van een gedegen advies op ventilatie- en rookgasafvoer-gebied bij eventuele problemen of voor het aanbrengen van beide installaties, hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een camera-inspectie of kan er een rookproef worden uitgevoerd.
  • Het uitbrengen van een gedegen advies voor het aanbrengen van nieuwe of aanpassen van bestaande mechanische en gebalanceerde (WTW) ventilatie-installaties in de woningbouw en kleine utiliteit.
  • Het inspecteren, herstellen en aanbrengen van rookgasafvoerkanalen, inclusief de bijbehorende luchttoevoerkanalen en dakuitmondingen.
  • Op een duidelijke wijze uitleg geven aan gebruikers over het juiste gebruik van mechanische en gebalanceerde (WTW) ventilatie-installaties.

Openingstijden rond de feestdagen

Rond de volgende feestdagen is ons kantoor gesloten: Goede vrijdag en Pasen, 19 april tot en met 22 april Hemelvaartweekend, 30 mei tot en met 2 juni Pinksteren, 8 tot en met 10 juni Zomervakantie, 29 juli ...

Lees verder

Privacy Statement

Sinds mei 2018 is er het een en ander gewijzigd ten aanzien van de privacy-wetgeving. Omdat ook wij uw privacy belangrijk vinden, hebben wij een privacy statement op laten maken door een jurist. Deze treft u op...

Lees verder